Presentació de l’esperanto

També en / Ankaŭ en: eoEsperanto

L’11 de juliol Rubén Fernández Asensio ha fet una conferència i debat de dues hores sobre l’esperanto per al públic general, a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Hi han assistit 15 persones, que hi han participat amb interès.
Les diapositives són visibles aquí.
jaume_fuster_malgranda.jpg