Dia mundial de la poesia 2019

Logo del Dia Mundial de la PoesiaEl 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i, com cada any, la Institució de les Lletres Catalanes ha encarregat un poema a un autor català consagrat i l’ha traduït a una vintena de llengües. El poema d’enguany és de la Rosa Fabregat i aquí el teniu traduït a l’esperanto per l’Abel Montagut, autor català d’obres originals en la llengua internacional, incloent-hi el famós poema èpic Poemo de Utnoa.

Poezio

Muziko de l’ animo, teksita nur per vortoj
Fajrero de vivo, lumo de kono,
ekspansianta, suple, sur ĉiuj mondanguloj
Muziko nemortema, vojanta kaj fluganta
tra nia tero kaj ĉiuj ĉieloj.
Ĝin kantas transfuĝintoj, ĝin kantas prizonuloj,
kaj ĉiuj trudmigrantoj sen tegmento
ĝin pepas dum la ploro. La larmoj kiuj fluas
tiel kor-internen, ke ili skuas l’ animon
de l’ anĝeloj de Rilke, ŝlositan en naturo.
Kaj ili ĝin ŝancelas. Muziko haltiganta
la vojiranton kiu ekvidas cikonion
tertanĝe traflugantan sen iu ajn landlimo
kiu barus la pason, pinĉantan kun leĝero
sur la tegmento kie ĝi havas hejmo-neston.
Kaj li ne povas flugi. Poezio. Muziko
de l’ animo, teksita nur per vortoj.

Aquí teniu l’original, per comparar:

Poesia

Música de l’ànima, teixida amb paraules
Espurna de vida, llum del coneixement,
que s’expandeix, dòcil, per tots els confins.
Música immortal que camina i vola
per la nostra terra i per tots els cels.
La canten els trànsfugues, els empresonats,
i tots els migrants que no tenen sostre,
la piulen plorant. Llàgrimes que cauen
tan endins del cor, que commouen l’ànima
dels àngels de Rilke, closa en la natura.
La fan trontollar. Música que atura
aquell caminant en veure la cigonya
i el seu vol rasant, sense cap frontera
que li barri el pas, puntejar lleugera
sobre la teulada que li fa de niu.
I ell no pot volar. Poesia. Música
de l’ànima, teixida amb paraules.

A l’Associació Catalana d’Esperanto esperem que amb aquesta traducció pugueu incloure la llengua internacional en les vostres celebracions del Dia de la Poesia.