Zamenhof: autor de l’esperanto

Versió catalana de Zamenhof, aŭtoro de Esperanto, la biografia clàssica i més popular d’entre totes les dedicades a Zamenhof, traduïda per Jordi Carbonell i Pinyol. Inclou 23 il·lustracions d’època, dues introduccions de l’autora a la versió original i a la traducció al català, i una cronologia del moviment esperantista català des dels seus orígens a càrrec de Narcís Fluvià i Figueras que us podeu descarregar d’aquí mateix. L’autora, lectora doctorada en llengua i literatura angleses, és una de les escriptores més prolífiques en esperanto.

240 pàgines. ISBN: 84-86066-98-0. Primera edició: 1987, per Editorial El Llamp.

Cronologia del moviment esperantista català