Assemblea general ordinària

També en / Ankaŭ en: eoEsperanto

L’Associació Catalana d’Esperanto us convida a participar a l’assemblea ordinària, que tindrà lloc el dissabte 24 de febrer a les 16h en primera convocatòria i a les 16.30h en segona convocatòria, a Casa del Mar, carrer Albareda 1-13, Barcelona, segons aquest ordre del dia:

  1. Aprobació i modificació de l’ordre del dia.
  2. Lectura i eventual aprobació de les actes de la darrera assemblea.
  3. Presentació, discussió, i eventual aprobació de l’informe d’actuacions del 2017.
  4. Presentació del balanç del 2017 i informe de la comissió de control.
  5. Discussió i eventual aprobació del balanç del 2017.
  6. Renovació de la junta i elecció dels nous membres.
  7. Presentació, discussió i eventual aprobació del pla i el pressupost per al 2018.
  8. Preguntes i suggeriments dels membres.