Documents

En aquest apartat volem compartir documents i altres materials de l'associació o de col·lectius i cooperatives esperantistes.

Teoria de l'esperanto

L'esperanto
[ HTML ]

Una aproximació a diferents aspectes de la llengua internacional, la seva utilitat i recursos.


Esperanto: Preguntes freqüents

[ HTML ]

Des d'ací s'intenta respondre les preguntes més comunes dels que comencen l'aprenentatge de la llengua esperanto o dels que se n'interessen.

Documents KEJ

Estatuts de KEJ
[ HTML ][ RTF ]

Estatuts de la Joventut Catalana d'Esperanto

Taller de traducció a Indymedia
[ PDF ]

Taller sobre traduccions a l'esperanto a Indymedia Barcelona realitzat a les trobades d'esperanto a Barcelona, al setembre del 2005


Document de presentació de l'esperanto a Indymedia Barcelona
[ PDF ]

Aquest és el document de presentació, consensuat a l'assemblea del col·lectiu Indymedia Barcelona, comunicant la decisió de fer les traduccions de Indymedia Barcelona a la llengua internacional. KEA, principal reponsable de les traduccions de l'IMC-Barcelona a l'esperanto, va publicar també aquest article en les seues pàgines el passat 26 de novembre del 2004.

Campanyes KEJ

El peix gran es menja el petit
[ PDF format tríptic ] [ PDF format A6 ]

Fullet de difusió de KEJ fet el 2005

Campanyes KEA

Si persones de llengües diferents...
[ PDF ]

Punt de llibre de KEA fet el 2005

Molt més que una llengua
[ PDF ]

Fullet de difusió de KEA fet el 2005


No se'n parla però es parla

[ PDF format 1 ] [ PDF format 2 ]

Fullet de difusió de KEA fet el 2004


Manifest de Praga
[ PDF ]

Manifest de Praga en català