A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z

tipus verb
verba tipo
abreviatures
mallongigajxoj
català
kataluna
esperanto
esperanto
components
komponajxoj
========
============
======================================
=============
================


Xacal sxakalo sxakal.o


Xafardejar klacxi klacx.i


Xampany cxampano cxampan.o


Xancle galosxo galosx.o


Xantre (cantor relig.) kantoro kantor.o


Xaranga fanfaro fanfar.o


Xarnera (de porta) cxarniro cxarnir.o


Xarretera epoleto epolet.o
(tr)
Xarrupar sorbi sorb.i


Xarxa (ts) reto ret.o


Xec cxeko cxek.o


Xemeneia kameno kamen.o


Xeriff sxerifo sxerif.o
(intr)
Xerrar babili babil.i
(intr)
Xerricar grinci grinc.i


Xicoira cikorio cikori.o


Xicot -a knabo knab.o


Xicot (promès) fiancxo fiancx.o


Xifra cifero cifer.o


Xíling sxilingo sxiling.o


Xinès cxino cxin.o


Xinxa cimo cim.o


Xiprer cipreso cipres.o
(intr)
Xiular fajfi fajf.i


Xiulet sireno siren.o
(intr)
Xiuxiuar susuri susur.i
(tr)
Xiuxiuejar flustri flustr.i
(intr)
Xocar kolizii kolizi.i
(tr)
Xocar (venir de nou, posar en estat de xoc clínic) sxoki sxok.i
(tr)
Xocar (venir de nou) frapi frap.i


Xocolata cxokolado cxokolad.o


Xofer sxoforo sxofor.o
(tr)
Xuclar sucxi sucx.i