ch            ch (Lletra consonant de nom cho, que es pronuncia tx)                         ch
(tr) chagreni Adolorar chagren.i
(tr) chagreni Disgustar chagren.i
(tr) chagreni Enutjar chagren.i
chamo Camussa cham.o
chamo Isard cham.o
chambro Cambra (de bany, d'estudi, de diputats, etc.) chambr.o
chambro Habitaciˇ chambr.o
chambro Sala (de mÓquines , de lectura, etc.) chambr.o
champano Cava champan.o
champano Xampany champan.o
championo Campiˇ champion.o
chano Gallet (d'arma) chan.o
chapo Gorra chap.o
chapelo Barret chapel.o
chapelo Capell chapel.o
chapitro CapÝtol de llibre chapitr.o
char Car char
char PerquŔ char
char Puix que char
charo Carro char.o
charo Eix amb dues rodes char.o
charumo Carretˇ char.um.o
charma Encisador -a charm.a
charniro Frontissa charnir.o
charniro Xarnera (de porta) charnir.o
(tr) charpenti Embigar charpent.i
(tr) charpenti Fustejar charpent.i
(tr) charpenti Fusterejar charpent.i
charpio Desfila charpi.o
(tr) chasi Cašar chas.i
(tr) (f) chasi Percašar chas.i
che A (tocant a, junt a) che
che A casa de che
che En (temps, cos, context, obra, esperit, opiniˇ, entorn, etc.) che
(intr) cheesti Assistir che.est.i
(intr) cheesti ╔sser-hi, ser-hi che.est.i
(intr) cheesti Estar present che.est.i
(tr) cheesti Presenciar che.est.i
chefa Cabdal (principal) chef.a
chefe Cabdalment (principalment) chef.e
chefo Cap (dirigent) chef.o
chehho Txec chehh.o
chehhoslovaka Txecoslovac -a (relatiu o pertanyent a TxecoslovÓquia) chehhoslovak.a
cheko Xec chek.o
chelo Cel.la chel.o
chelo CŔl.lula chel.o
chemizo Camisa chemiz.o
cheno Cadena chen.o
cherizo Cirera cheriz.o
cherko TaŘt cherk.o
(tr) cherpi Extreure cherp.i
(tr) cherpi Pouar cherp.i
(intr) chesi Cessar (intr) ches.i
(tr) chesigi Acabar ches.ig.i
(tr) chesigi Extingir ches.ig.i
(tr) chesigi Interrompre ches.ig.i
(tr) chesigi Plegar ches.ig.i
chevalo Cavall cheval.o
chi (partÝcula aproximativa:tiu=aquell,tiu chi=aquest) chi
chia Cada mena de chi.a
chia Tota mena de chi.a
chial Per totes les causes chi.al
chiam Sempre chi.am
chie Arreu chi.e
chie Pertot chi.e
chiel De tota manera chi.el
chies De tothom chi.es
chies De tots chi.es
chio Tot chi.o
chiom Tot (quantitat) chi.om
chielo Cel chiel.o
(tr) chifi Arrugar chif.i
chifono Esquinšall chifono
chifono Estripall chifono
chifono Parrac chifono
chifono Pellingot chifono
chikani Discutir sabent que hom no tÚ raˇ chikan.i
chikani Mortificar un novenšÓ chikan.i
chikani Novatada (a alg˙), (Fer una) chikan.i
chikani Pledejar sabent que hom no tÚ raˇ chikan.i
chino XinŔs chin.o
chirka¨ Al voltant de chirka¨
chirka¨ajho Rodalia chirka¨.ajh.o
(tr) chirka¨braki Abrašar chirka¨.brak.i
(tr) chirka¨iri Circundar chirka¨.ir.i
(tr) chirka¨iri Rodejar chirka¨.ir.i
(tr) chirka¨limigi Circumscriure chirka¨.lim.ig.i
chirka¨minajho Ganga chirka¨.min.ajh.o
(tr) chirka¨strechi Constrenyir chirka¨.strech.i
chirka¨urbo Suburbi chirka¨.urb.o
(tr) chirka¨volvi Embolicar chirka¨.volv.i
(tr) chirka¨volvi Envoltar chirka¨.volv.i
(tr) chirka¨volvi Rodejar chirka¨.volv.i
(intr) chirpi Carrisquejar (els grills, les cigales) chirp.i
chiu Cada chiu
chiu Cadasc˙ cadascuna chiu
chiukaze En cada cas chiu.kaz.e
chiukaze En tot cas chiu.kaz.e
chiukaze En tots els casos chiu.kaz.e
chiuokaze En cada ocasiˇ chiu.okaz.e
chiuokaze En totes les ocasions chiu.okaz.e
chizi Cisellar chiz.i
(sx) chjo (s'afegeix a la 1-a o 2-a sÝl.laba d'un nom masculÝ de fonts o de parentesc per tal de formar els derivchj.o
chokolado Xocolata chokolad.o
chro Aire (gas, espai aeri) chr.o
chu ╔s que (partÝcula interrogativa que no es tradueix gairebÚ mai) chu
chu Si (conjunciˇ subordinada interrogativa indirecta) chu