j             (terminació que indica el plural)                                   j
j j (lletra consonant de nom jo, que es pronuncia i (semivocal o consonant formant diftong)) j
ja Ben bé ja
ja De debò ja
ja En veritat ja
ja Ja (afirmatiu, confirmatiu) ja
ja Veritablement ja
jaguaro Jaguar jaguar.o
jako Americana jak.o
jako Gec jak.o
jako Jaqueta jak.o
jakto(-jahhto) Iot, "yacht" jakt.o(-jahht.o)
jam Ja (adv. de temps) jam
jambo Iambe jamb.o
Januaro Gener Januar.o
Japano Japonès Japan.o
jaro Any jar.o
jasmeno Gessamí jasmen.o
jasmeno Llessamí jasmen.o
je (preposició indefinida) je
jen Heus ací jen
jen Vet ací jen
jes Sí jes
jido Jiddisch (parla judeo-alemanya) jid.o
jodo Iode jod.o
ju (ju plides pli) Com (com més...tant més...) ju (ju pli...des pli...)
jubileo Jubileu jubile.o
Judo Jueu (-eva) Jud.o
(pf) jugo Jou jug.o
juglando Nou (fruit de la noguera) jugland.o
Jugoslavo Iugoslau Jugoslav.o
(tr) jughi Jutjar (ts) jugh.i
jugho Judici jugh.o
jugho Justícia jugh.o
(intr) juki Picar (causar o sentir picor) juk.i
Julio Juliol Juli.o
juna Jove jun.a
(tr) jungi Junyir jung.i
Junio Juny Juni.o
junipero Ginebre (arbust) juniper.o
junko Jonc junk.o
junkro Donzell junkr.o
junkro Gentilhome junkr.o
junkro Jove noble junkr.o
jupo Faldilla jup.o
juro Dret jurídic jur.o
justa Just -a (d'acord amb la justícia) just.a
justico Justícia (poder judicial) justic.o
juvelo Joia juvel.o