l             l (Lletra consonant de nom lo, que es pronuncia l)                           l
la El la
la Els la
la La la
la Les la
(intr) labori Laborar labor.i
(intr) labori Treballar labor.i
laboratorio Laboratori laboratori.o
laca Cansat -ada lac.a
lacerto Sargantana lacert.o
lacho Llaš lach.o
lado Llauna lad.o
lago Llac lag.o
lako Laca lak.o
lakto Llet lakt.o
laktuko Enciam laktuk.o
(pf) lama Coix -a lam.a
lameno LÓmina lamen.o
lampo LlÓntia (llum) lamp.o
lampo Llum (llÓntia) lamp.o
lano Llana lan.o
lanco Llanša lanc.o
(tr) lanchi Avarar lanch.i
(tr) lanchi Llanšar (al mercat, a la circulaciˇ) lanch.i
lando PaÝs land.o
lango Llengua (˛rgan ) lang.o
lanterno Fanal lantern.o
lanterno Llanterna d'un far lantern.o
lanterno Llanternˇ d'edificis lantern.o
lapo Bardana lap.o
lapo Repalassa lap.o
lardo Llard lard.o
(pf) largha Ample -a largh.a
larmo Gota (p.ext.) larm.o
larmo LlÓgrima larm.o
larvo Larva larv.o
(tr) lasi Deixar las.i
lasta Darrer -a last.a
lasta ┌ltim -a last.a
lato Llata lat.o
latino LlatÝ latin.o
latitudo Latitud (geogrÓfica i astron˛mica) latitud.o
latuno Llautˇ latun.o
la¨ Segons la¨
la¨dire Segons diuen la¨.dir.e
la¨eble Quan es pugui la¨.ebl.e
la¨eble Segons possibilitats la¨.ebl.e
la¨grade Gradualment la¨.grad.e
la¨mezure A mida la¨.mezur.e
la¨teksta Textual la¨.tekst.a
la¨vice Per torn la¨.vic.e
la¨vole A discreciˇ la¨.vol.e
la¨vole A voluntat la¨.vol.e
la¨vorta Literal la¨.vort.a
la¨bo Emparrat la¨b.o
la¨bo Enramada (cobert) la¨b.o
la¨bo Glorieta la¨b.o
(tr) la¨di Elogiar la¨d.i
(tr) la¨di Lloar la¨d.i
la¨ta Alt (en veu alta) la¨t.a
la¨ta Fort de so la¨t.a
(tr) (f) lavi Netejar lav.i
(tr) lavi Rentar lav.i
leciono Llišˇ (ts) lecion.o
ledo Cuir led.o
ledo Pell adobada led.o
(tr) (pf) legi Llegir leg.i
legomo Hortalissa legom.o
legomo Verdura legom.o
legho Llei (ts) legh.o
(tr) (f) leki Acabar (perfeccionar) lek.i
(tr) (pf) leki Llepar lek.i
lekanto Margarida lekant.o
lekcio ConferŔncia universitÓria lekci.o
lekcio Llišo acadŔmica lekci.o
lekcio Parlament acadŔmic lekci.o
lentugo Lentigen lentug.o
lentugo Piga lentug.o
leono Lleˇ leon.o
leporo Llebre lepor.o
(tr) lerni Aprendre lern.i
lerta Destre lert.a
lerta HÓbil lert.a
lerta Llest -a lert.a
lesivo Lleixiu (ts) lesiv.o
letero Carta leter.o
letero Lletra (de correspondŔncia) leter.o
le¨tenanto Tinent (militar) le¨tenant.o
(tr) levi Aixecar lev.i
(tr) levi Alšar lev.i
(tr) levi Elevar lev.i
(tr) levi Enlairar lev.i
li Ell li
libera Desocupat -ada liber.a
libera Franc -a (lliure) liber.a
libera Lliure liber.a
libera Vacant liber.a
liberala Liberal (ts) liberal.a
libro Llibre (ts) libr.o
liceo Institut d'ensenyament mitjÓ lice.o
liceo Liceu d'ensenyament secundari lice.o
licenco LlicŔncia licenc.o
lifto Ascensor lift.o
(tr) (pf) ligi Lligar lig.i
ligo Lliga (SociopolÝtica) lig.o
ligo Lligam lig.o
ligno Fusta lign.o
likva LÝquid -a likv.a
likvo LÝquid likv.o
(tr) (pf) likvidi Liquidar likvid.i
lilio Lliri lili.o
limo LÝmit lim.o
limako Llimac limak.o
lino LlÝ lin.o
lingvo Llengua (idioma) lingv.o
lingvistiko LingŘÝstica lingvistik.o
linio LÝnia (ts) lini.o
lipo Llavi (ts) lip.o
liro Lira (instrument musical i moneda) lir.o
listo Llista list.o
lito Llit lit.o
litero Lletra (de l'alfabet) liter.o
literaturo Literatura literatur.o
litro Litre litr.o
(tr) liveri Lliurar (proveir) liver.i
lkk{lokkunordigkomit} ComitŔ coordinador local lkk{lok.kunordig.komit.}
(tr) logi Atraure (fascinar, seduir, captivar) log.i
(tr) logi Atreure (fascinar, seduir, captivar) log.i
logiko L˛gica logik.o
(intr) loghi Habitar logh.i
(intr) loghi Residir logh.i
loghanto Habitant loghant.o
loghanto Resident loghant.o
lojala Lleial lojal.a
loko Espai lok.o
loko Lloc lok.o
lokomotivo Locomotora lokomotiv.o
longa Llarg -a (espai i temps) long.a
longitudo Longitud (geografia i astronomia) (no llarg ria) longitud.o
(intr) loti Sortejar (fer a la sort) lot.i
loto Premi de la loteria lot.o
loto/lotado Sorteig lot.o/lot.ad.o
(tr) lotumi Rifar lot.um.i
(tr) lotumi Sortejar lot.um.i
loterio Loteria loteri.o
loterio Rifa loteri.o
lotuso Lotus lotus.o
(tr) lui Llogar lu.i
(tr) lubriki Lubricar lubrik.i
(tr) lubriki Lubrificar lubrik.i
(tr) ludi Interpretar (m˙sica, teatre) lud.i
(tr) ludi Jugar lud.i
(tr) ludi Representar (obra teatral) lud.i
(tr) ludi Tenir joc (mecÓnica ) lud.i
(tr) ludi Tocar (fer sonar un instrument musical) lud.i
luko AccÚs (de claveguera, de galeria subterrÓnia) luk.o
luko Claraboia (obertura) luk.o
luko Escotilla luk.o
luko Escotillˇ luk.o
luko Llucana luk.o
luko Lluerna (obertura) luk.o
lukso L¨ (unitat d'il.luminaciˇ) luks.o
lukso Luxe luks.o
(intr) (pf) lukti Lluitar lukt.i
(tr) (f) luli Apaivagar lul.i
(tr) luli Bressar lul.i
(tr) luli Bressolar lul.i
(tr) luli Gronxar lul.i
(intr) (f) lumi Il.luminar (aclarir) lum.i
(intr) lumi Llum (Fer) lum.i
(intr) lumi Llumejar lum.i
(intr) lumi Resplendir lum.i
luno Lluna lun.o
lundo Dilluns lund.o
lupo Llop lup.o