¨             u (Lletra consonant de nom uo(diftongal), que es pronuncia u(diftongal))                ¨