Organització i estatuts

Junta directiva (2018)

  • President: Josep Franquesa i Solé
  • Vicepresident: Carles Vela Aulesa
  • Secretari: Alfons Tur i Gandia
  • Tresorer: Sebastià Ribes Garolera
  • Vocals: Xavier Alcalde Villacampa, Gemma Armadans i Gil, Rubén Fernández Asensio, Montserrat Franquesa i Gòdia, Miguel Gómez i Besòs, Ramon Perera i Perera.

Estatut

Estatuts 2017